Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
NA SKRZYDŁACH WIEDZY  


„Na skrzydłach wiedzy w Gminie Lubichowo”

Gmina Lubichowo od 21 listopada 2016 r. realizuje projekt edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi  Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej.

W ramach realizowanego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie realizuje dodatkowe zajęcia wspomagające i wyrównujące szanse edukacyjne oraz rozwijające kreatywność wśród uczniów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie w ramach projektu realizuje następujące zajęcia: zajęcia rozwijające i wyrównujące dla uczniów kl. I-VI z matematyki, z języka angielskiego, akademię kreatywnego myślenia dla uczniów kl.I-VI, zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów kl. I-VI, koło przyrodnicze dla uczniów kl. I-VI, zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną i doradztwo zawodowe.

Zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, korzystają z nich również uczniowie dojeżdżający, ponieważ zorganizowano w ramach projektu dodatkowe odwozy. Każdy uczestnik zajęć otrzymał indywidualny pakiet materiałów pomocniczych, a dzięki projektowi szkoła otrzymała 14 laptopów do pracowni komputerowej, trzy tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi i 10 tabletów oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, matematyki i informatyki. Uczniowie są pod ich ogromnym wrażeniem i wykorzystują je podczas wszystkich zajęć.