Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

 


"Kto czyta książki, ten żyje podwójnie"
                                                                                                                                                                  Umberto Eco    

Biblioteka szkolna

czynna:

 

Poniedziałek    7.45  -  12.50, 13.20.- 14.00

Wtorek               7.45  -  12.50, 13.20.- 14.00

Środa                 7.45  -  13.45

Czwartek           7.45  -  14.00

Piątek                 7.45  -  14.00

 

 Środa  13.45 – 14.30 koło dziennikarskie

 Piątek  9.55 – 10.40 konsultacje z rodzicami


 

Biblioteka szkolna jest jedną z pracowni szkolnych i głównym ośrodkiem informacji. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne. Uczestniczy w realizacji podstawowych zadań szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną oraz służy ustawicznemu kształceniu  nauczycieli.

W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej /ICIM/. ICIM służy głównie uczniom, a także nauczycielom i innym pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Można korzystać  z Internetu i zainstalowanych programów multimedialnych  oraz z drukarko-kserokopiarki wyłącznie w celach edukacyjnych. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki, a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. Każdego użytkownika ICIM obowiązuje regulamin.

Biblioteka realizuje zagadnienia z Edukacji czytelniczej i medialnej zarówno w klasach I – III jak i w IV - VI. Prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem. Jedną z form jest praca indywidualna z czytelnikiem np.: poradnictwo w doborze lektury, rozmowy na temat przeczytanej książki, pomoc w korzystaniu ze zbiorów i inne. Organizuje zajęcia biblioteczne, akcje i przedsięwzięcia czytelnicze, wystawy, konkursy, kiermasze książek, spotkania autorskie, wyjazdy do kina, teatru i wycieczki edukacyjne. Uczestniczy w turniejach bibliotecznych poza szkołą.

W bibliotece działa koło dziennikarskie redagujące gazetkę Szkolne Echo, natomiast w pracach bibliotecznych czynnie uczestniczy aktyw biblioteczny.

Hanna Pilacka

 

 
STATYSTYKA CZYTELNICZA

 

ZA ROK SZKOLNY

 2016/17

 

Uczniowie wypożyczyli 5754 książek.

Średnia na ucznia wynosi 15,9 książki.

 

Najaktywniejsi czytelnicy:

 

*   Filarski Mateusz IIa,

*   Krawczyk Oliwia IIa,

*   Michna Aleksandra IId,

*    Formela Paweł IIc,

*   Kolaska Szymon Ia,

*   Krysiak Kornelia IVb,

*    Budnik Patrycja IIId,

*   Gibas Nicola IId,

*   Doering Julia Va,

*   Czubek Zuzanna Vb,

*   Kolasiński Filip IVb.

 

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK

 

Średnia na ucznia w klasach I – III.

 

 

Średnia na ucznia w klasach IV – VI.

 

 

 

Hanna Pilacka

 KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I

Pięciopsiaczki Wandy Chotomskiej”

 

 

Dnia 7 czerwca 2017 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas I Pięciopsiaczki Wandy Chotomskiej”

Celem konkursu było:

Ø Zapoznanie z treścią książki Pięciopsiaczki W. Chotomskiej.

Ø Sprawdzenie wiedzy uczniów przez test.

Ø Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Uczniowie rywalizowali w takich konkurencjach jak:

·  Prezentacja pięknego czytania.

·  Odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące lektury.

·  Rozwiązywali test ze znajomości treści książki

·  Wykonywali pracę plastyczną – Ilustrację do książki.

Nad przebiegiem konkursem czuwała komisja konkursowa.

Wyniki konkursu:

I m. – Kamil Sobolewski Ia

II m. – Magdalena Rezmer Ia

IIIm. – Wiktoria Kiedrowska Ia

Gratulujemy!

 

Hanna PilackaWyniki Maratonu Czytelniczego 2016/17

dla klas II i III

 

W Maratonie Czytelniczym wzięło udział 28 uczniów z klas II i III. Konkurs trwał od września do kwietnia, którego celem było krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako rozwoju osobowości ucznia, poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

                          

Wyniki Maratonu Czytelniczego 2016/17

 

I miejsce – Jan Węsak kl. IIIb

II miejsce – Julian Szyca kl. IIIa

III miejsce – Zofia Jagodzińska kl. IIIc

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Szymon Borzyszkowski kl. IIa, Julia Prabucka kl. IId,

Nadia Grdeń kl. IIIc i Marcel Jodko kl. IIIc.

Gratulacje!

 

Hanna Pilacka


 

Majowe Święto Bibliotek

 

Maj, tradycyjnie już kojarzy się nam ze świętem książki, biblioteki i bibliotekarzy.

 

Koło dziennikarskie aktywnie  włączyło się do udziału w majowym apelu rozpoczynając wierszem H. Niewiadomskiej – Mole książkowe

W bibliotece w mojej szkole

konferencję mają mole.

Lecz nie te ,co wełnę jedzą,

 co w książkach siedzą./../

Następnie Zwojek i Czytek czyli dwa mole książkowe opowiadali jak to UWIELBIAJĄ wprost książki, ale nie niszczyć je, tylko CZYTAĆ.

Inscenizację zakończono wierszem H. Ochockiej – Przyjaciel na całe życie /fr./

Nie trzeba bać się, że czasami

zmęczy nas książka albo znuży.

Bo ona chce pogadać z nami,

namówić chce nas do podróży,

pocieszyć chce, rozśmieszyć nieraz,

chce pożartować, bawić, uczyć

i kolorowy świat otwierać

czarną literą – cennym kluczem.

   Natomiast w dniu 8 maja 2017 r. koło dziennikarskie zorganizowało konkurs „Z przysłowiem za pan brat”, który trwał w czasie przerw lekcyjnych w bibliotece szkolnej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Hanna Pilacka

   

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

DLA UCZNIÓW KLAS II i III

„Dzieci z Bullerbyn”- część III  Astrid Lindgren

 

W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dzieci z Bullerbyn”  dla uczniów klas II i III.

Rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych z Barłożna, Zelgoszczy, Wielkiego Bukowca i Lubichowa w takich konkurencjach jak: krzyżówka, zadanie sprawnościowe, ustalanie kolejności zdarzeń,  układanie puzzli, akrostych i odpowiadali na ukryte pytania. Głównym celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w składzie:

 1. Aleksandra Szarmach IId
 2. Piotrowski Adrian IId
 3. Zofia Jagodzińska IIIc
 4. Marcel Jodko IIIc

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Hanna Pilacka


E-lekcja interaktywna w klasie IIa

Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena - E-lekcja interaktywna przedstawiająca sławnego baśniopisarza duńskiego. Na podstawie prezentacji multimedialnej uczniowie poznali H. Ch. Andersena, zaznajomili się z tematyką i bohaterami jego baśni, zwracali uwagę na znaczenie tytułu dla interpretacji utworu oraz poznali pojęcie baśni. Następnie bawiąc się medialnie grupowali tytuły baśni na kategorie i łączyli  bohaterów utworów z charakterystycznymi dla nich przedmiotami. Na koniec uczniowie wspólnie czytali baśń „Świnopas” i wypowiadali się „jaki to morał wypływa z tej baśni”.

Hanna Pilacka


 

KONKURS CZYTELNICZY

„Spotkanie nad morzem” Jadwigi Korczakowskiej

 

W dniu 22. 02. 2016 r. odbył się konkurs czytelniczy „Spotkanie nad morzem” J. Korczakowskiej dla klas IV – VI. Udział  wzięło 20 uczniów.

Konkurencje, z którymi zmagali się uczestnicy:

Ø Prezentacja pięknego czytania

Ø Krzyżówka

Ø Kartka pocztowa

Celem konkursu było:

· Zapoznanie z treścią książki  „Spotkanie nad morzem” J. Korczakowskiej.

· Ukazywanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.

· Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki i dostrzeganie korzyści płynących z czytania książek.

· Propagowanie czytelnictwa.

 

WYNIKI KONKURSU:

 

I m. – Emilia Łojewska kl. VIb

IIm. – Natalia Łangowska kl. Vb

IIIm. – Kornelia Krysiak kl. IVb, Oliwia Birna kl. Vb

 

GRATULUJEMY!

 

Hanna Pilacka


 

STATYSTYKA CZYTELNICZA

I SEMESTR 2016/17

 

Uczniowie wypożyczyli 3316 książek.

 

Średnia na ucznia wynosi 9,2 książki.

 

Najaktywniejsi uczniowie minionego semestru:

 

Ø  Krysiak Kornelia IVb

Ø  Kolasiński Filip IVb

Ø  Sobolewska Aleksandra IIIb

Ø  Filarski Mateusz IIa

Ø  Kolaska Szymon Ia

Ø  Krawczyk Oliwia IIa

Ø  Formela Paweł IIc

Ø  Bogun Damian IIIb

Ø  Gibas Nicola IId

Ø  Michna Aleksandra IId

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK

 

Średnia na ucznia w klasach I – III.

 

 

 

Średnia na ucznia w klasach IV – VI.

 

 

 

Hanna Pilacka

 


 

KONKURS CZYTELNICZY

„Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren

dla klas II – III.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce – Sobolewska Aleksandra kl. IIIb

II miejsce – Krawczyk Oliwia kl. IIa

III miejsce – Smolińska Eliza kl. IIIc

Wyróżnienie – Łukasiewicz Zofia kl. IIb

 

GRATULACJE!

 

    W dniu 11. 01. 2017 r. odbył się konkurs czytelniczy „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren dla klas II i III w bibliotece szkolnej.

Cele konkursu:

·  Zapoznanie z treścią książki „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren.

·  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

·  Prezentacja pięknego czytania.

·  Dostrzeganie korzyści płynących z czytania książek.

·  Kształcenie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej i wypożyczania książek na czas wolny od nauki.

 

Konkurencje, z którymi zmagali się uczestnicy:

*    Prezentacja  pięknego czytania

*    Krzyżówka

*    Plan wydarzeń.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo

 nagrody książkowe.

Hanna Pilacka

   

 Akcja „Czytam sobie w bibliotece”

w czasie przerwy śniadaniowej i obiadowej.

 

Biblioteka zaprasza!

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

Miłe i spokojne spędzanie przerwy z książką w naszej bibliotece.

 

Książka:

*    pomaga nam rozwijać język i słownictwo. 

*    uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych. 

*     rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. 

*    wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

*    skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie,

co dobre, a co złe. / itd. /

Hanna Pilacka

   

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Barabasz B., Bieniek J.: Króliki

Boglar K.: Klementyna lubi kolor czerwony

Chotomski W.: Pięciopsiaczki

Dahl R.: Matylda

Jaworczakowa M.: Oto jest Kasia

Lindgren A.: Pippi Pończoszanka

Michałowska M. [oprac.]: Skarbnica polskich bajek, baśni i legend

Rowling J. K.: Harry Potter i przeklęte dziecko

Stuart S. D.: Dziecko cienia, Herobrine powstaje, Nieśmiertelny zombi,

Wojna ciemności /seria: Przygody w świecie minecrafta/

Pudruj K. [tł.]: Króliki

Hanna PilackaMiędzyszkolny Turniej Biblioteczny

Spotkanie z lekturą

OPOWIEŚĆ  WIGILIJNA Ch. Dickensa

 

Dnia 14 grudnia 2016 r. odbył się Międzyszkolny Turniej Biblioteczny

w Wielkim Bukowcu dla klas IV-VI.

 

II  miejsce

 dla naszej reprezentacji:

 

Zuzanna Czubek kl. Vb

Maciej Bernatek kl. Vb

Patryk Pilacki kl. Vb

Piotr Pilacki kl. Vb

 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Ch. Dickensa, propagowanie czytelnictwa, ukazywanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji i integracja uczniów. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy o lekturze, krzyżówkę, przypisywali cytaty do bohaterów i odpowiadali na pytania dotyczące lektury. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy i podziękowania.

Hanna Pilacka


Wycieczka do Malborka

W sobotni, jesienny dzień (19. 11. 2016 r.) byliśmy na wycieczce w Malborku i zwiedzaliśmy Zamek Krzyżacki. 

Wypowiedzi uczniów nt. Zamku w Malborku. 

 • Zamek w Malborku to wielka budowla z czerwonej cegły wzniesiona na prawym brzegu Nogatu.
 • Nazwa zamku z  niem. to Marienburg czyli gród Maryi.
 • Zbudowany w stylu gotyckim, w pomieszczeniach na sufitach są piękne sklepienia krzyżowo – żebrowe.
 • Zamek był siedzibą Wielkiego Mistrza Krzyżaków.
 • Na dziedzińcu znajduje się studnia, na której siedzi Pelikan – symbol Zakonu Krzyżackiego.
 • Krzyżacy bardzo dbali o higienę osobistą, posiadali wówczas toalety drewniane i używali liści z kapusty.
 • Przed Refektarzem, czyli jadalnią należało umyć sobie ręce. Na parapecie okiennym znajdował się otwór studni przebiegającej przez wszystkie kondygnacje.
 • Bardzo ważnym pomieszczeniem był Kapitularz, gdzie wybierano mistrzów Zakonu, podejmowano ważne decyzje dotyczące kraju i polityki zagranicznej.
 • Ciekawym rozwiązaniem było ogrzewanie komnat. Ciepłe powietrze płynęło kanałami w posadzkach do pomieszczeń. Dzisiaj tzw. ogrzewanie podłogowe.
 • Zaimponowała mnie kuchnia, która była piękna i duża.
 • Wrażenie na mnie zrobiły zgromadzone tam bursztyny, w których znajdowały się owady i różne przedmioty.
 • Była tam wielka zbrojownia, dużo broni i zbroi rycerskich.
 • W niektórych pomieszczeniach na ścianie  była namalowana róża, a to oznaczało, że należy tam zachować ciszę.
 • Pani bibliotekarka przeprowadziła akcję „Czytam w podróży” i przygotowała książki do czytania z naszego księgozbioru.

Klasa IIIc i koło dziennikarskie

   

Wycieczka do Pelplina

W dniu 12.10.2016 r. odbyła się wycieczka do Pelplina,

w której uczestniczyło 21 uczniów klas IV-VI.

 

Co zobaczyliśmy i czego się dowiedzieliśmy?

/Wypowiedzi uczniów po wycieczce/

 • Katedrę w Pelplinie zbudowali Cystersi w średniowieczu.

 • Ołtarz Główny jest jednym z największych w Europie.

 • Sufity to przepiękne sklepienia: gwiaździste, sieciowe i kryształowe.

 • W czasie II wojny do katedry wpadła bomba, ale cudem nie wybuchła.

 • Cystersi przeznaczali 8 godzin na sen, 8 godzin na pracę i 8 godzin na modlitwę.

 • Duchowni modlili się na stojąco w stallach, gdy byli zmęczeni zasypiali i wtedy było słychać, jak opada siedzenie.

 • W kryptach katedry pochowani są księża.

 • Na dziedzińcu jest piękny ogród z fontanną.

 • W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie znajduje się  Biblia Gutenberga.

 • Oglądaliśmy rekonstrukcję prasy do drukowania.

 • Podziwialiśmy stare madonny szafkowe, rzeźby świętych, obrazy i szaty liturgiczne.

 • W skarbcu zgromadzone są monstrancje i naczynia liturgiczne.

 Koło dziennikarskie

   

Wspólne Czytanie

Biblioteka szkolna przyłączyła się do obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w dniach 03 – 07. 10. 2016 r. W związku z tym, w ciągu całego tygodnia na zajęciach bibliotecznych, godzinach wychowawczych i w świetlicy szkolnej odbywało się Wspólne Czytanie pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”. W klasach I – III czytaliśmy wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy i M. Konopnickiej oraz opowiadanie Doktor Dolittle i jego zwierzęta H. Loftinga. W klasach IV – VI czytaliśmy fragmenty utworów H. Sienkiewicza Krzyżacy, W pustyni  i w puszczy, Sachem.

Podsumowaniem akcji była prezentacja „Pięknego czytania”  w dniu 7 października 2016 r. w GOK-u w Lubichowie. Zaprezentowało się tutaj koło dziennikarskie przedstawiając  inscenizację wiersza Paweł i Gaweł A. Fredry i czytanie z podziałem na role  Zupka ze szprotek ze zbioru Jedna literka a zmiana wielka A. Frączek. Na zakończenie uczniowie koła przedstawili zalety czytania.

CZYTANIE:

 • Ułatwia naukę i pozwala odnieść sukces w szkole.
 • Jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń.
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i Internetu.
 • Rozwija zainteresowania.
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną.
 • Uwrażliwia na świat.

Hanna Pilacka

   

 

Maraton Czytelniczy 2016/17

dla klas II i III

 

„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”

 

1.  Cele:

· Krzewienie idei czytania książek.

· Propagowanie czytelnictwa jako rozwoju osobowości ucznia.

· Poznawanie klasyki literackiej.

· Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów.

· Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.

2.  Organizator:  Biblioteka szkolna. Zgłoszenia u p. H. Pilackiej.

3.  Uczestnicy: Uczniowie klas II-III.

4.  Czas trwania od IX – IV.

5.  Przebieg konkursu:

* Pod koniec każdego miesiąca uczniowie piszą test konkursowy sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury. Za test można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Suma  punktów w Maratonie – 160.

6.  Lista książek do przeczytania na każdy miesiąc:

- Wrzesień – K. Drzewiecka: Piątka z Zakątka

- Październik – M. Jaworczakowa: Jacek, Wacek i Pankracek

- Listopad – G. Kasdepke: Detektyw Pozytywka

- Grudzień – M. Kruger: Karolcia

- Styczeń – W. Chotomska: Pięciopsiaczki

- Luty – M. Kamiński: Marek – chłopiec, który miał marzenia

- Marzec – J. Duszyńska: Cudaczek-Wyśmiewaczek

- Kwiecień – M. Strzałkowska: Rady nie od parady

 

7.  Podsumowanie: Maj 2017, dyplomy i nagrody. Zapraszam do czytania!

 

Hanna Pilacka


 

 

w naszej szkole

 

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

 

W dniu 2 września 2016 r. odbył się apel, na którym uczniowie klasy VB rozpoczęli czytanie lektury NC Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

- To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić.

Następnie czytanie dzieła kontynuowano w klasach.

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Hanna Pilacka

  

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2015/2016

 

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2014/2015

 

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2013/2014