Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
Przed sprawdzianem w kl. VI
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

 


"Kto czyta książki, ten żyje podwójnie"
                                                                                                                                                                  Umberto Eco    

Biblioteka szkolna

czynna:

 

Poniedziałek      8.00  -  14.00

Wtorek               7.55  -  13.55

Środa                  7.45  -  13.45

Czwartek           8.00  -  14.00

Piątek                 7.55  -  13.55

 

 Środa  13.45 – 14.30 koło dziennikarskie

  Piątek  9.55 – 10.40 konsultacje z rodzicami


 

Biblioteka szkolna jest jedną z pracowni szkolnych i głównym ośrodkiem informacji. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne. Uczestniczy w realizacji podstawowych zadań szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną oraz służy ustawicznemu kształceniu  nauczycieli.

W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej /ICIM/. ICIM służy głównie uczniom, a także nauczycielom i innym pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Można korzystać  z Internetu i zainstalowanych programów multimedialnych  oraz z drukarko-kserokopiarki wyłącznie w celach edukacyjnych. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki, a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz. Każdego użytkownika ICIM obowiązuje regulamin.

Biblioteka realizuje zagadnienia z Edukacji czytelniczej i medialnej zarówno w klasach I – III jak i w IV - VI. Prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem. Jedną z form jest praca indywidualna z czytelnikiem np.: poradnictwo w doborze lektury, rozmowy na temat przeczytanej książki, pomoc w korzystaniu ze zbiorów i inne. Organizuje zajęcia biblioteczne, akcje i przedsięwzięcia czytelnicze, wystawy, konkursy, kiermasze książek, spotkania autorskie, wyjazdy do kina, teatru i wycieczki edukacyjne. Uczestniczy w turniejach bibliotecznych poza szkołą.

W bibliotece działa koło dziennikarskie redagujące gazetkę Szkolne Echo, natomiast w pracach bibliotecznych czynnie uczestniczy aktyw biblioteczny.

Hanna Pilacka

 

  

STATYSTYKA CZYTELNICZA

ZA ROK SZKOLNY 2015/16

 

Uczniowie wypożyczyli 5580 książek.

Średnia na ucznia wynosi 14,1 książki.

 

 

Najaktywniejsi czytelnicy w 2015/16 

- Kolaska Paulina 3b

- Budnik Patrycja 2d

- Filarski Mateusz 1a

- Prochom Katarzyna 4c

- Gregerska Wiktoria 6c

- Mania Magdalena 3a

- Krysiak Kornelia 3b

- Stoffa Kacper 2c

- Suwalska Maja 1a

- Doering Wiktoria 2c

- Wysocka Patrycja 6a

 

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK

 

Średnia  na ucznia w klasach I - III

 

 

Średnia  na ucznia w klasach IV – VI

 


Ogólnopolska akcja masowego czytania.

Jak nie czytam, jak czytam.

W dniu 10 czerwca 2016 r. nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji masowego czytania. Celem tej akcji była promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników. Czytelnictwo w Polsce jest na fatalnym poziomie i problem narasta. Nadzieją są dzieci i młodzież, a kluczowy moment to ten, w którym przestaje się czytać z przymusu, a zaczyna dla przyjemności. Kto nie odkryje radości z czytania w wieku szkolnym, z reguły nie odkrywa jej nigdy. Ponieważ coraz mniej rodziców czyta w domach, dzieciom coraz trudniej naturalnie przejąć to zamiłowanie.

Hanna Pilacka


WYCIECZKA DO GRODZISKA W OWIDZU  

 

Dnia 8 czerwca 2016 r. biblioteka szkolna zorganizowała wycieczkę do Grodziska w Owidzu, w której uczestniczyło 30 uczniów klas  IV – VI.

W czasie zwiedzania usłyszeliśmy opowieść o uzbrojeniu rycerza połączoną z prezentacją, następnie historię Grodu i jego mieszkańców - ich życie codzienne oraz zwyczaje, zarówno chrześcijańskie, jak i pogańskie. Dostępu do wnętrza grodziska broniła brama. W jej okolicy wybudowano również drewnianą wieżę obserwacyjno - obronną. Majdan, a więc wnętrze grodziska, stanowiły zabudowania drewniane. Mieszkańcy grodu zajmowali się z pewnością uprawą roli, hodowlą, rybołówstwem i łowiectwem. Odkrycia archeologiczne wskazują również na kowalstwo, garncarstwo, szewstwo, włókiennictwo, ciesielstwo.

Na terenie Grodziska znajduje się amfiteatr, w którym odbywają się koncerty na świeżym powietrzu. Obiekt ten jest miejscem, gdzie można miło spędzić czas, przy okazji poznając historię wczesnośredniowiecznego grodu na Kociewiu.

Hanna Pilacka

 


MAJ
  ŚWIĘTEM  KSIĄŻKI
 

Koło dziennikarskie włączyło się do apelu z okazji świąt majowych. 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Biblioteki. Od tego dnia rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego hasłem 2016 jest biblioteka inspiruje”. W bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty. Uczennice recytowały wiersze o książce i dokonały przeglądu wybranych postaci książkowych.

T. Kubiak: Ja jestem książka /fragment/

 

Ja jestem książka, twój przyjaciel mądry.

Ja cię prowadzę przez morza i lądy.

Wędrując z tobą w świat, krajem wśród

Wisły, lasem zielonym i polem złocistym.

Uczę cię świerkiem szysze, pod dębem żołędzi.

Hanna Pilacka


 

Międzyszkolny Turniej Biblioteczny

Spotkanie z lekturą

Jadwigi Korczakowskiej „Spotkanie nad Morzem”

 

Dnia 18 kwietnia 2016 r. odbył się Międzyszkolny Turniej Biblioteczny

w Wielkim Bukowcu dla klas IV-VI.

 

III miejsce dla naszej reprezentacji:

 

Agata Bartos VIa

Dominika Bartos VIa

Patrycja Dubiela VIc

Patrycja Golimowska VIc

 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości J. Korczakowskiej, propagowanie czytelnictwa i integracja uczniów. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy o lekturze, krzyżówkę, redagowali kartkę pocztową i odpowiadali na pytania dotyczące lektury. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Hanna Pilacka

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren

dla uczniów klas II i III  w Wielkim Bukowcu

 

 I miejsce

 

Reprezentacja naszej szkoły:

 

1. Zofia Jagodzińska IIc

2. Marcel Jodko IIc

3. Kornelia Krysiak IIIb

4. Filip Kolasiński IIIb

 

W dniu 17 marca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dzieci z Bullerbyn”  dla uczniów klas II i III.

W turnieju rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych z Barłożna, Pączewa, Zelgoszczy, Wielkiego Bukowca i Lubichowa.  

Konkurencje turnieju dotyczyły:

 

- Treści książki „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren część II

- Umiejętności plastycznych

- Sprawności fizycznej

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Hanna Pilacka

 


 

STATYSTYKA CZYTELNICZA

I SEMESTR 2015/16

 

 

 

 


 

KONKURS CZYTELNICZY

Charlie i fabryka czekoladyR. Dahla

Konkurs odbył się 27 stycznia 2016 r. /środa/ godz. 12.00 w bibliotece szkolnej.

Uczestniczyło 20 uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było: sprawdzenie stopnia znajomości książki „Charlie i fabryka czekolady”, popularyzacja twórczości Roalda Dahla, rozbudzenie zainteresowania współczesną literaturą dziecięcą, rozwijanie wyobraźni i promocja biblioteki.

Uczestnicy zmagali się z takimi konkurencjami jak:

 • Piękne czytanie

 • Test składający się z pytań zamkniętych i otwartych

 • Krzyżówka

 

Wyniki konkursu:

 

Im. – Julia Furgalska VIb

IIm – Patrycja Golimowska VIc

IIIm – Kamil Brylowski Va

Wyróżnienie – Karol Rzoska IVa

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodką niespodziankę, a zwycięzcy dodatkowo nagrody.

Hanna Pilacka


 

„DNI GŁOŚNEGO CZYTANIA”

w naszej szkole

2015/16

 

„Kto czyta, żyje wielokrotnie”

                                    J. Czechowicz

 

Głośne czytanie wybranych fragmentów książek

- pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów.

 

Biblioteka - środy i świetlica - wtorki

 

Celem tego przedsięwzięcia jest:

· Poznawanie różnorodnej tematycznie i wartościowo literatury pięknej.

· Doskonalenie techniki czytania podczas głośnego czytania.

· Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

· Wyrabianie nawyku częstszego czytania.

· Wdrażanie do samodzielnego wyboru lektury w zależności od potrzeb i zainteresowań.

· Dostrzeganie walorów wychowawczych, umiejętności rozwiązywania problemów i wartości płynących z książek.

 

Biblioteka szkolna zaproponowała uczniom spędzenie czasu z książką w bibliotece podczas przerwy śniadaniowej – w środy,  dzieciom w świetlicy szkolnej - we wtorki, a także na godzinach wychowawczych i zajęciach bibliotecznych. W wyżej wymienionym czasie głośno czytamy wybrane fragmenty książek literatury pięknej. Fragmenty książek do pięknego przeczytania przygotowują chętni uczniowie z klas IV, V, VI i koła dziennikarskiego. Czytają także nauczyciele. W czasie tych spotkań uczniowie zgłaszają swoje propozycje fragmentów książek do przeczytania.  Przerwy, spotkania i zajęcia są miłymi chwilami relaksu z książką.

 

Spis książek do głośnego czytania na spotkaniach:

 

· M. Szczygielski: Za niebieskimi drzwiami

· M. Szczygielski: Czarny Młyn

· B. Stenka: Oj, Hela!

· Dahl R.: Charlie i fabryka czekolady

· S. Wortman: U złotego źródła

· M. Krajewska: Mój młodszy brat

· F. Simon: seria Koszmarny Karolek

· A. Maleszka: seria Magiczne drzewo

· L. Buscaglia: Jesień liścia Jasia

· J. Brzechwa: Akademia pana Kleksa

· G. Kasdepke: 45 puknięć w głowę

· M. Strzałkowska: Rady nie od porady

 

Hanna Pilacka„Książki naszych marzeń”

 

Dzięki programowi „Książki naszych marzeń” nasza biblioteka mogła zakupić nowe książki

o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów oraz chętnie czytane

i jednocześnie rozwijające kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

 

Wykaz zakupionych książek do biblioteki:

 

B. Andrzejczuk: Pamiętnik nastolatki

R. Brammer: Piłka nożna krok po kroku

M. Budzyńska: Ala Makota

L. Buscaglia: Jesień liścia Jasia

N. Dominquez: Piłka nożna: 101 ciekawostek

K. Drzewiecka: Piątka z Zakątka

K. Drzewiecka:  Piątka z Zakątka znowu w akcji

L. Fabisińska: Orgiami dla dzieci

J. Green: Gwiazd naszych wina

M. Fox: Zołzunie

M. Haller: Rasy koni

G. Kasdepke: A ja nie chcę być księżniczką

G. Kasdepke:  45 puknięć w głowę: słowa i pojęcia, które warto …

G. Kasdepe: Kuba i Buba w szpitalu czyli o prawach …

G. Kasdepe: Powrót Bartusia czyli co to znaczy …

M. Krajewska: Mój młodszy brat

E. Kramer: Rasy psów

A. Maleszka: Gra

A. Maleszka : Świat ogromnych

M. Strzałkowska: O wartościach czyli Rady nie od parady III

M. Strzałkowska: Rymowane przepisy na kuchenne popisy

M. Szczygielski: Czarny Młyn

M. Szczygielski: Za niebieskimi drzwiami

B. Tittenbrun-Jazienicka: Koty rasowe

E. Verhoef-Werhallen: Encyklopedia psów

H. Webb: Fred się zgubił

J. Włodarczyk: Piłka nożna

 

Wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia, uczyć czytania, poprawić stan  czytelnictwa wśród uczniów.  O wyborze książek współdecydowali uczniowie.

Hanna Pilacka

 


 

KONKURS CZYTELNICZY

„Magiczne wiersze J. Tuwima”

 

 

     W dniu 15.12.2015 r. odbył się konkurs czytelniczy „Magiczne wiersze J. Tuwima” dla klas II i III w bibliotece szkolnej.

Celem konkursu była:

 • Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima.

 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych.

 • Przybliżenie znajomości utworów poety.

 • Miłe spędzenie czasu z książką.

 • Integracja klas II i III.

Konkurencje, z którymi zmagali się uczestnicy:

 • Piękne czytanie fragmentów wierszy Juliana Tuwima.

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące treści przeczytanych wierszy.

 • Skojarzenia.

 • Cytaty.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Maria Łojewska, Janina Osowska i Jacek Szczech.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce – Marcel Jodko kl. IIc

II miejsce – Julian Szyca kl. IIa

III miejsce – Aleksandra Sobolewska kl. IIb

Wyróżnienie – Jan Węsak kl. IIb

 

 Wszyscy  uczestnicy otrzymali dyplomy i niespodzianki, a zwycięzcy dodatkowo    książki.

 

Hanna Pilacka

 

   


 

AKCJA „Czytam sobie” w bibliotece

 

„Książki są najlepszym towarzyszem, jakie sobie dobiera człowiek”.

J. Tuwim

 

AKCJA „Czytam sobie” w bibliotece trwa przez cały  rok szkolny 2015/16

 i polega na tym, że możemy czytać, przeglądać dowolną literaturę w czasie przerw oraz  przed i po lekcjach w bibliotece szkolnej.

 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów klas I-III i IV-VI

chcących spędzić czas z książką.

 

Celem tej akcji jest:

· Czytanie i przeglądanie książek w bibliotece.

· Miłe i spokojne spędzenie przerwy z książką, jak również czasu przed lub po lekcjach oczekując na odjazd do domu.

· Obcowanie z  literaturą: od bajek, baśni, powieści przygodowych, obyczajowych, poprzez ciekawe albumy do  lektur.

· Umiejętne poszukiwanie książki, coś dla siebie.

· Docenienie zalet czytania książek.

· Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły poprzez poznanie księgozbioru oraz nowości w bibliotece.

 

Hanna Pilacka

 


 

WYCIECZKA  DO MULTIKINA I MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ

W STAROGARDZIE GD.

W dniu 21 listopada 2015 r. 36 uczniów klas II – VI, głównie z kl. IIc i koła dziennikarskiego uczestniczyło w wycieczce do Starogardu Gd.  Najpierw obejrzeliśmy film pt. „Rabusie Fistaszków” w Multikinie. Następnie udaliśmy się do Muzeum Ziemi Kociewskiej. Na początku asystentka muzealna przeprowadziła  zajęcie pt. Etnografia Kociewia. Potem zwiedzaliśmy sale wystawowe z eksponatami z Kociewia, Basztę Narożną i Basztę Gdańską. Na koniec kupiliśmy pamiątki związane z Kociewiem.

Hanna Pilacka

 

Akcja „Podaruj książkę bibliotece”

 

W październiku 2015 r. biblioteka przeprowadziła akcję „Podaruj książkę bibliotece”. Celem akcji było wzbogacenie księgozbioru o nowe i ciekawe pozycje książkowe. Z własnych kolekcji zostało uwolnionych 60 książek. Biblioteka szkolna bardzo dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za przekazane książki, które będą służyć innym czytelnikom. Pamiętajmy – książka czytana żyje dłużej.

Hanna Pilacka


 

„Z ortografią za pan brat”  – korzystamy ze słownika ortograficznego.

 

Biblioteka szkolna włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

W dniach 23-30. 10. 2015 r. zostały przeprowadzone zajęcia biblioteczne  „Z ortografią za pan brat”  – korzystamy ze słownika ortograficznego w klasach II-III i IV-VI.

 

Celem tych zajęć było:

v  Wyjaśnienie pojęć: słownik, ortografia, dysleksja, dysortografia.

v  Posługiwanie się słownikiem ortograficznym – wyszukiwanie wyrazów.

v  Uzasadnienie przydatności słownika ortograficznego w pisaniu wyrazów z trudnością ortograficzną.

Na początku zajęć było przypomnienie alfabetu. Następnie uczniowie pokonywali takie zadania jak: uzupełnianka, wypisywanie wyrazów rozpoczynających się –ó, ch, h oraz krzyżówka, która była podsumowaniem zajęć.

Hanna Pilacka

 


 

Wycieczka do Pelplina

8 października 2015 r. 31 uczniów klas IV i V zwiedziło Katedrę w Pelplinie. Budowlę wznieśli Cystersi na planie krzyża w XIII-XIV w. Zaliczana jest ona do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce. W świątyni zobaczyliśmy  przepiękny Ołtarz Główny z relikwiami Świętych, barokowe ołtarze boczne i rzeźby dębowe ze średniowiecza. Ołtarz główny zdobią obrazy Hermana Hana. Oglądaliśmy tu przepiękne sklepienia: gwiaździste, sieciowe i kryształowe z połowy wieku XVI. Oryginalne wyposażenie to ponadto zespół stall z połowy XV w., piękne barokowe organy i ambona. O dziejach katedry opowiadała przewodniczka.

W Muzeum Diecezjalnym znajduje się jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Ponadto prezentowana jest jedna z największych kolekcji rzeźby średniowiecznej. Najcenniejsze eksponaty to madonny szafkowe oraz rzeźby świętych. Odnajdziemy tu także bezcenne rękopisy, krucyfiksy, inkunabuły, starodruki i  skarbiec oraz wystawy czasowe.

 

Hanna Pilacka    

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2014/2015

 

BIBLIOTEKA w roku szkolnym 2013/2014