Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

Sprawozdanie z Europejskiego

Tygodnia Świadomości Dysleksji

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji jest to wydarzenie ogólnopolskie, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji. W naszej szkole w dniach 03-07.10.2016r. po raz trzeci zorganizowaliśmy obchody tego wydarzenia. Ogólnopolskie hasło brzmiało: UCZEŃ PODWÓJNIE WYJĄTKOWY!

Akcję w naszej szkole przeprowadziliśmy pod hasłem: „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”.

Nasze działania i zadania dotyczyły głównie upowszechnianiu czytelnictwa oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji rozpoczęliśmy apelem, na którym został przedstawiony program i szczegółowy plan obchodów ETŚD.

W głównym korytarzu powstała gazetka informacyjna pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością”,  a na boiskach szkolnych rozwieszone zostały ciekawostki na temat dysleksji. Przez cały tydzień trwała akcja czytania w świetlicy szkolnej dowolnie wybranej pozycji książkowej.  Wychowawcy Klas I-III na zajęciach lekcyjnych czytali uczniom dowolnie wybrane teksty: wiersze, fragmenty lektur itp. Natomiast uczniowie klas IV-VI na zajęciach wychowawczych poznali postać i fragmenty z pozycji twórczości  H. Sienkiewicza, co było związane z ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza .

Dnia 07 października odbyło się podsumowanie obchodów ETŚD na którym odbyła się „Prezentacja pięknego czytania” . Na to spotkanie zostali zaproszeni goście nauczyciele - emeryci, klasy I-III, i klas IV-VI . Uczniowie zaprezentowali fragmenty lektur, wiersze, dialogi oraz krótkie inscenizacje. Każdy z uczestników otrzymał  w nagrodę za udział,  piękną zakładkę do książek oraz słodkości. Zaprezentowało się również koło dziennikarskie przedstawiając  inscenizację wiersza Paweł i Gaweł A. Fredry i czytanie z podziałem na role  Zupka ze szprotek ze zbioru Jedna literka a zmiana wielka A. Frączek. Na zakończenie uczniowie koła przedstawili zalety czytania.

Tegoroczny Europejski  Tydzień Świadomości Dysleksji miał na celu propagowanie kultury czytelniczej, prezentacji umiejętności czytelniczych oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Działania wdrożone podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji z pewnością przyczyniły się do kształtowania właściwych relacji uczeń-nauczyciel-rodzic.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w naszej szkole serdecznie dziękujemy.

               Zespół realizujący program „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”

   

ROK SZKOLNY 2015/2016


Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

 

23-30 października 2015 r.

 

Ø  „Nie damy się dysortografii” – gazetka informacyjna

 

Ø  „Z ortografią za pan brat”- zajęcia ze słownikiem ortograficznym”

 

 

Ø  „Szkolny Konkurs Ortograficzny”

 

Ø  „Rodzinne Dyktando”

       
       

 

 

Ø  „Dzień wesołej ortografii” – podsumowanie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

 

 

Ø  Laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego

 

Ø  Najciekawsze plakaty ortograficzne

 

 

PLAKATY ORTOGRAFICZNE KLAS I – III

 
         

 

PLAKATY ORTOGRAFICZNE KLAS IV – VI

       

Ø  PODSUMOWANIE – rozstrzygnięcie konkursów:

- dla kl. I-III – „W krainie ortografii”

Nagrodę za plakat w postaci kosza z owocami otrzymała klasa II c.

 

 

- dla kl. IV-VI – „Potyczki ortograficzne”

Nagrodę za plakat w postaci kosza z owocami otrzymała klasa V b.

 

  

PROGRAM  

EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI

DYSLEKSJI

 

23 – 30 PAŹDIERNIKA 2015 r.

 

HASŁO:   NIE DAMY SIĘ DYSORTOGRAFII!

 

 

Hasło działań dla klas I-III   „W KRAINIE ORTOGRAFII”

 

Hasło działań dla klas IV-VI  „POTYCZKI ORTOGRAFICZNE”

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU REALIZOWANEGO W NASZEJ SZKOLE

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 ROK SZKOLNY 2014/2015

Kilka refleksji z obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie

I. Gazetka informacyjna na temat dysleksji

 

II. Prezentacje multimedialne dla klas I-VI „ Co to jest dysleksja?”

III. Czytanie baśni Hansa Christiana Andersena

       
       

IV. Plakaty klas IV-VI „ Sławni ludzie z dysleksją”

       
       

V. Wykonanie plakatu do wybranej baśni H.Ch. Andersena kl. I-III

       
       
       

VI. Dzień baśniowej postaci kl.I-III

     

 

VII.  Podsumowanie – rozstrzygnięcie konkursów:

- dla kl. I-III – „Wykonanie plakatu do wybranej baśni H.Ch. Andersena”,

Bon - wyjście klasowe z wychowawcą na pizzę do lokalnej restauracji otrzymała kl. III a.

 

       

- dla kl. IV-VI – „Album – sławna osoba z dysleksją”,

Bon- wyjście klasowe z wychowawcą na pizzę do lokalnej restauracji otrzymała kl. V b.

 

Dziękujemy:

uczniom, wychowawcom i Rodzicom wszystkich klas I-VI

za wykonanie przepięknych plakatów oraz albumów.


PROGRAM EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

20 – 24 PAŹDIERNIKA 2014 r.

 

HASŁO:   NIE DAM SIĘ DYSLEKSJI!

Hasło działań dla klas I-III   ANDERSEN SŁAWNY BAJKOPISARZ Z DYSLEKSJĄ

 

Hasło działań dla klas IV-VI  SŁAWNI LUDZIE Z DYSLEKSJĄ

 Szczegóły programu realizowanego w naszej szkole

Sprawozdanie z Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji       Ortograffiti - ortografia, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, symptomy dysleksji.