Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo

rok szkolny 2016/2017SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM W klasach  4a i 4b

W dniu dzisiejszym 16 maja w naszej szkole w klasach  czwartych na lekcjach przyrody  przyjmowaliśmy przemiłego gościa jakim jest  pani leśnik Radosława Krysiak z Nadleśnictwa  Lubichowo. Zajęcia były przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, której tytuł brzmiał „Nadleśnictwo  Lubichowo”

Pani leśnik zwróciła nam uwagę, że Nadleśnictwo Lubichowo to duża jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; 28,2 tyś ha podzielonych pomiędzy 3 obręby leśne: Drewniaczki, Lubichowo i Osieczna, w skład których wchodzi 20 leśnictw - w tym łowieckie i szkółka leśna.

Dowiedzieliśmy się również, że niska ilość opadów, ubogie, piaszczyste gleby spowodowały, że głównym gatunkiem produkcyjnym jest sosna (94 %). Szkodniki drewna to istna plaga lasów gospodarczych. Ich inwazje zawsze są masowe i prowadzą do ogromnych zniszczeń. Kornik drukarz stanowi szczególne zagrożenie dla gatunków drzew iglastych, dlatego kompleksowa ochrona tego typu drzewostanów jest niezwykle istotna.  Forma dorosła ma postać ciemnobrązowego chrząszcza o walcowatym ciele długości 5 mm, czyli jak to pani Radka porównała do główki od szpilki.


Poruszyła również problem ochrony przyrody w naszym regionie.

 1. Do rezerwatów przyrody zalicza się:

 2. Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami.
  Projektowany Park Krajobrazowy Doliny Wdy, który obejmowałby 15 599 ha Nadleśnictwa Lubichowo.

 3. Program NATURA 2000, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

 

Kilka informacji  nasz gość przekazał  nam o bobrach. Bóbr jest pod ścisłą ochroną, dlatego musimy go akceptować wraz ze wszystkimi skutkami jego działalności. Te negatywne, pracownicy Nadleśnictwa w Lubichowie, nauczyli się już niwelować.
Bobry występują głównie wzdłuż cieków wodnych i wszystkie nasze szkody są skumulowane właśnie. Zwierzęta te przyczyniają się do utraty powierzchni leśnej, dlatego tak zmieniliśmy naszą gospodarkę i postępowanie, żeby te szkody zminimalizować. Obecnie do niwelowania skutków działalności bobrów, leśnicy stosują metody udrażniania cieku wodnego. W miejscach występowania bobra dokonujemy takich nasadzeń, które są dla nich korzystniejsze. Dzięki temu bóbr nie wchodzi w strefę drzewostanów, które chcemy ochronić.

Na zakończenie uczniowie klas czwartych bardzo serdecznie podziękowali za przybycie pani Radosławie Krysiak z Nadleśnictwa Lubichowo- zapraszając  już dzisiaj  na święto Bociana, które odbędzie się w naszej szkole 30 maja.

                Iwona Lassota

     

WIOSENNE OBSERWACJE PTAKÓW  CZ. II

Uczeń klasy IVa Kajetan Segar uczęszcza od października na kółko przyrodnicze, na którym  świetnie sobie  radzi w obecności starszych kolegów. Dzisiaj jego zdjęcia –obserwacji dokonał niedaleko swojego domu. Zapraszam do obejrzenia fotografii i rozpoznania ptaków.

 

                                                                                                Iwona Lassota


Wiosenne obserwacje ptaków  cz. I

Uczniowie kl. VI z koła przyrodniczego w ramach projektu „Na skrzydłach wiedzy” mieli za zadanie przez kolejnych kilka dni obserwować ptaki występujące obok w sąsiedztwie.  Na fotografiach można było uwieczniać ptaki dzienne lub nocne. Ptaki można obserwować dosłownie wszędzie, jednak największą liczbę różnorodnych gatunków zaobserwować można w najbardziej zróżnicowanych ekosystemach. Obserwowanie ptaków staje się w naszym kraju coraz popularniejszym hobby i sposobem spędzania wolnego czasu. Ptaki są jednymi z najpiękniejszych zwierząt i mają bardzo ciekawe zwyczaje, są barwne i piękne. Fotografowanie ptaków to bardzo trudne zajęcie. Wykonanie dobrego zdjęcia to większa część sukcesu. Nie ma złego sprzętu, ciekawe zdjęcie można wykonać zarówno sprzętem za kilka tysięcy, ale też zwykłą „komórką”. Trzeba tylko wiedzieć jak z niej korzystać. Zawodowi fotografowie często dostarczają zdjęcia znakomitej jakości, niemniej  zdjęcia wykonane przez naszych kolegów też są  udane mimo, że - wykonane telefonami komórkowymi. Zaobserwowane przez chłopców ptaki to:

 • Kaczka krzyżówka

 • Sikorka bogatka

 • Wróbel zwyczajny

 • Żuraw zwyczajny

 • Łabędź niemy

 • Bocian biały

 • Sroka zwyczajna

 • Gołąb

 

Zachęcam do obejrzenia zdjęć uczniów :

1.Marcin Warmbier kl.VIa

2.Jakub Ossowski kl.VIb

3.Kamil Brylowski kl.VIa

  

Za  tydzień kolejne zdjęcia. Zapraszam do oglądania naszej galerii.       

Iwona  Lassota

 

 


Projekt „Na skrzydłach wiedzy” -  KOŁO PRZYRODNICZE

Uczestnictwo w zajęciach  przyrodniczych z projektu „Na skrzydłach wiedzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych, rozwijanie postawy twórczej, rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą. Otwiera drzwi do zdobywania umiejętności poprzez doświadczenia, obserwacje i pomiary, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków.

Dzięki zakupionym pomocom w pracowni  przyrodniczej zostanie przeprowadzonych wiele ciekawych zajęć z przyrody i edukacji wczesnoszkolnej rozwijających zagadnienia nie tylko przyrodnicze, ale również z edukacji ekologicznej. Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwolą na przeprowadzanie eksperymentów ekologiczno – przyrodniczych oraz przyczynią się do rozwijania zainteresowań uczniów z  przedmiotów związanych z ekologią. W wyniku działań pracowni, poza wzrostem świadomości ekologicznej u uczniów, nastąpi wzrost poczucia własnej wartości.

W trakcie zajęć poprzez naukę i zabawę uczniowie zapoznali się między innymi: z życiem w kropli wody, substancjami przewodzącymi prąd i konwekcją. Wspólnie oglądali gotowe preparaty pod mikroskopem, poszerzali tajniki ciekawych dziedzin wiedzy jakim jest elektronika i elektrotechnika- zbudowali m.in. wentylator, latające śmigło, dźwięki karetki pogotowia i wozu policyjnego  sterowane magnesem, wiatraczek oraz radio FM z wybieraniem kanałów. Z anatomii człowieka i innych kręgowców  zapoznawali się z niewielkim, niezwykle wygodny do ekspozycji 23 częściowy model budowy wewnętrznej ludzkiego tułowia. Uczniowie mieli możliwość  wyjęcie każdego z organów i bezpośrednio zapoznać  się z ich budową; elementy odczepiane to:

 • płuca (2 części)

 • serce

 • wątroba

 • żołądek

 • jelita

 • pęcherz moczowy

 

Na każdym z narządów doskonale  jest widoczne ukrwienie. Po usunięciu wszystkich narządów wewnętrznych uczniowie mogli obejrzeć kolejne warstwy ludzkiego tułowia Natomiast na  modelu anatomicznym oka ludzkiego sześciokrotnie powiększonym uczniowie na zajęciach rozpoznawali: rogówkę, tęczówkę, soczewkę, ciało szkliste.

Ponadto w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie  (jako wkład własny szkoły) wykonano generalny remont jednej z sal dydaktycznych na poczet pracowni, zakupiono odpowiednie meble umożliwiające posegregowanie i uporządkowanie dostarczonego  sprzętu i pomocy naukowych.

                Iwona Lassota

 

 


Podsumowanie akcji „Pomóżmy bezpańskim psom i kotom”

Dzięki Waszej drodzy uczniowie i rodzice hojności w akcji „Pomóżmy bezpańskim psom i kotom” zebraliśmy 88,695 kg suchej i mokrej karmy. Karmę ważyli chłopcy z klasy Va  Maciej Szarmach i Oktawian Telewski.

Akcja trwała od 1 grudnia  do 22 grudnia 2016r,do której włączyły się wszystkie klasy I-VI. Uczniowie, którzy pomagali w w/w akcji otrzymywali naklejką –żółte serduszko z napisem „Przyjaciel zwierząt”. Zostało wydanych ponad 100 takich serduszek ,a byli i też tacy uczniowie ,którzy kilkakrotnie donosili karmę. Chcieliśmy zdążyć z podarunkami  na święta.

Zebrane dary dla zwierząt zostały przekazane do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Starogardzie Gdańskim.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

                                                                                                       Iwona Lassota

   

 

 

W dniu 29 listopada br. w  naszej szkole odbyło się spotkanie z panią  prezes  Marianną Mazurowska i panią inspektor Patrycją  Zieman  z Towarzystwa Opieki  nad  Zwierzętami ze  Starogardu  Gdańskiego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV -VI. W danym dniu w spotkaniach uczestniczyło łącznie 3 klasy.   

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce  (TOZ) – to  stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.

     

 

Panie przybliżyły uczniom, w jaki sposób, na jakich zasadach funkcjonuje TOZ i odbywa się opieka nad zwierzętami. Uczniowie poznali największe potrzeby, z jakimi borykają się pracownicy każdego dnia, aby w jak największym stopniu wynagrodzić krzywdę, jaka spotkała zwierzęta. Panie w bardzo ciekawy sposób i z wielkim zaangażowaniem opowiadały o swoich podopiecznych, wywołując w słuchaczach wiele emocji. Przekazały bardzo istotne informacje oto niektóre z nich:

 • 68 razy interweniowali pracownicy - inspektorzy TOZ - głównie interwencje dotyczyły złego traktowania psów czy kotów - uwiązane na krótkim sznurku, nie mają bud, trzymane na łańcuchu, bite, brak wody, brak pożywienia.

 • Nie wolno nam przygarniać i zabierać do domów dzikich zwierząt np. z lasu - należy zgłaszać zaistniałą sytuację  do gminy lub do nadleśnictwa w Lubichowie.

 • Trzymając psa w budzie musimy  domek wyścielać słomą.

 • Porzucanie swojego psa to przestępstwo (np. podczas wakacji).

 • Jeżeli trzymamy psa na łańcuchu to łańcuch musi mieć długości minimum 3m.

 • Zwierzęta  też maja swoje prawa - kto znęca się nad zwierzętami podlega karze grzywny lub do 2 lat więzienia.

 • Jeżeli potrącimy zwierze musimy bezwzględnie udzielić mu pomocy np. przewieźć do weterynarza.

 • Jeżeli pies jest martwy dzwonimy do STARKOMU - w celu utylizacji.

 • 25.11 to Dzień  bez Futra, aby powstało jedno futro potrzebnych jest:20 lisów lub 35 królików lub 60 norek lub 200 szynszyli.

 • Polska jest największym producentem  naturalnych futer. Fermom futrzarskim mówimy stanowcze NIE!!!

 • 1 października odbyła się X edycja ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy" przeciwko trzymaniu psów na łańcuchach.

 • Nie dokarmiamy w czasie zimy ptaków chlebem i ziemniakami nie wolno – zastrzegała  pani prezes - chleb fermentuje, powoduje choroby nerek, wątroby. Karmić trzeba naturalnie. Najlepsze są ziarna oleiste: mak, słonecznik. Albo orzechy. I owoce, jarzębina, jabłka.

 • Na zakończenie panie poprosiły o pomoc  dla kotów wolno bytujących w Szteklinie. Jest ich w tym roku kilkadziesiąt  i dlatego potrzebna jest sucha i mokra karma  dla kotów. Dzięki zbiórce  zapewni się niejednemu zwierzakowi w mroźne zimowe dni –ciepła i pokarmu.

 

Jako koordynator akcji bardzo proszę uczniów, rodziców, pracowników szkoły, aby nie pozostali obojętni na los bezdomnych, potrzebujących pomocy zwierząt.

 

Iwona Lassota

   


 

WIEŚCI PRZYRODNICZE

 • 17 listopada  br. o godz.11.55-12.40 w sali 10 odbędzie się Ogólnopolski Konkurs o zdrowiu „Meditest”. Osoby, które zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego to:

 

w kategorii klas IV:

 1. Maja   Kobylińska           23/24pkt.

 2. Emilia  Myszewska         21/24pkt.

 3. Kajetan Segar                20/24pkt.-rezerwowy

 

w kategorii klas V-VI:

 1. Małgorzata Toczek         25/29 pkt.

 2. Joachim Górnaś             19/29pkt.

 3. Julia Birna                      18/29pkt.

 4. Kamil Brylowski              16/29 pkt.

 5. Borys Warlikowski          15/29pkt. -rezerwowy

 6. Dominik Segar                15/29pkt.-rezerwowy

 

Zapraszam  chętnych uczniów  z klas  III  i VI  do udziału w  zajęciach koła  przyrodniczego. Zajęcia dla  klas III będą odbywały się we wtorki  od godz.11.55-13.35.Natomiast dla klas VI w środy 13.45-15.20

 

 

 

 

 

 • Dnia 24 listopada br. w naszej szkole odbędzie się konkurs pt. „Najpiękniejszy zielnik drzew liściastych i iglastych”. Uczniowie z kl. Va, Vb, którzy przeszli etap klasowy staną przed komisja składającą się z leśników- pracowników Nadleśnictwa Lubichowa. Każdy uczeń musi przynieść w ten dzień swój zielnik, przygotować prezentację  2 minutową. Tego dnia przychodzimy ubrani na galowo. Uczniowie, którzy będą reprezentować klasy to:

 • Va:

 • Julia Doering,

 • Nikodem Doring,

 • Adam Nowaczyk,

 • Julia Jakubowska,

 • Dominik Segar

 • Vb:

 • Agata Berendt,

 • Kacper Makowski,

 • Kamil Dubiella,

 • Zuzanna Czubek,

 • Piotr Pilacki,

 • Paweł Pilacki

 

                Iwona Lassota


 

DZIEŃ JABŁKA

w naszej szkole 13 października 

Walory  zdrowotne  jabłek:

 • jabłka są bardzo cennym owocem

 • należą  do grupy   łatwych i szybkich przekąsek na co dzień

 • bogate są w witaminę C, B1,B12,PP, potas oraz żelazo, pektyny, soli mineralnych ,wapnia, krzemu i błonnik

 • napój ze  skórek jabłka jest doskonałym środkiem do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

 •  jedzone na surowo wzmacniają serce, układ nerwowy, mięśnie i poprawiają pracę wątroby.

 •  osoby, które zjadają większe ilości jabłek, są o 50 proc. mniej narażone na wystąpienie raka jelita grubego.

 • ponadto  mają działanie moczopędne, więc mogą zmniejszać obrzęki nóg.

 • gotowane i starte jabłka leczą  biegunkę u dzieci oraz niestrawność i choroby wrzodowe u osób dorosłych

 •  obniżają stężenie cholesterolu i glukozy oraz pobudzają jelita do pracy, zapobiegając zaparciom

 • stosunkowo szybko dają uczucie sytości

 • dobroczynnie wpływają na naszą odporność

 • domowy ocet jabłkowy, wypijany codziennie  uzupełnia potas w organizmie, hamuje rozwój infekcji i poprawia trawienie.
  owoce te są niskokaloryczne i sycące, dlatego też są zalecane przy odchudzaniu

 

Zapamiętaj:

 1. Przed jedzeniem wskazane jest kilkakrotne  płukanie owoców w  wodzie i osuszanie ręcznikiem papierowym.

 2. Kupuj  jabłka w sprawdzonych przez siebie miejscach – unikaj produktów zbitych, uszkodzonych, o zmienionej barwie, nadpleśniałych.

 3. Jabłka  powinny być przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze.

 

Pamiętajmy, że prawdziwe jest powiedzenie: „Jabłko z wieczora, i nie trzeba doktora” – jedzenie jednego jabłka każdego dnia może uchronić nas przed wizytami u lekarza i uratować życie.

 

                                                                                                                    Opracowała :Iwona Lassota