Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT
UCZNIOWIE
O SZKOLE
AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
KADRA I PRACOWNICY SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wspólnoty, Tłum, Grupa, Człowiek, Mężczyzn, Kobiety

  Dyrekcja szkoły  


mgr Justyna Kacała

dyrektor szkoły

historia i społeczeństwo,

 

mgr Sebastian Jach

wicedyrektor szkoły

zajęcia techniczne,
rewalidacja indywidualna

 

Kadra pedagogiczna naszej szkoły 

mgr Justyna Adrych
matematyka
mgr Dorota Augustjańska
edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Bożena Bławat
wychowawca świetlicy

mgr Grażyna Czapiewska
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe
mgr Beata Deptulska Ambroziak  
język polski
 
mgr Dominika Döring-Kaszubowska
psycholog

Joanna Gołąbek

plastyka, muzyka

zajęcia świetlicowe

mgr Paweł Jagodziński
zwolnienie lekarskie
mgr Elwira Kamińska
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia komputerowe
mgr Joanna Kleina
religia
mgr Grażyna Klonecka-Barrett
język angielski
mgr Aleksandra Kuśnierz
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Mirosława Kwaśniewska
matematyka
zajęcia komputerowe
mgr Iwona Lassota
przyroda
zajęcia świetlicowe
mgr Małgorzata Legawiec
zwolnienie lekarskie
mgr Barbara Łojewska
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Maria Łojewska
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja indywidualna
mgr Jolanta Michna
edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna,

rewalidacja indywidualna
mgr Beata Paluchowska
zwolnienie lekarskie

mgr Michał Pielak
(na czas zastępstwa

za p. Pawła Jagodzińskiego)

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Hanna  Pilacka
 bibliotekarka,
zajęcia świetl
icowe

Igor Podsiadło
(na czas zastępstwa

za p. Małgorzatę Legawiec)

język angielski

mgr Justyna Sobolewska
edukacja wczesnoszkolna
mgr Krzysztof Stawicki
przyroda,
zajęcia komputerowe,
etyka

mgr Justyna Szarmach

(na czas zastępstwa za p. Beatę Paluchowską)

edukacja wczesnoszkolna,

indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
indywidualna terapia pedagogiczna,

rewalidacja indywidualna

mgr Jacek Szczech
pedagog szkolny,
język polski,
wychowawca świetlicy
mgr Ewa Weltrowska
 edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
rewalidacja indywidualna
mgr Maria Werra 
wychowanie fizyczne
mgr Mariola Wojtasik
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata  Zaborowska
religia,
historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Zgoda
język polski,
logopedia
   

Pracownicy administracji i obsługa szkoły

Sekretarka: Barbara Laskowska

Pomoc nauczyciela: Paulina Jankowska

Woźni: Krystyna Ostrowska, Stanisław Alfut

Palacze c.o.: Stanisław Kolaska

Pielęgniarka: Maria Czapiewska

Sprzątaczki: Dorota Głodna, Irena Guzińska, Krystyna Muszyńska, Aneta Chyrek

   
   

 Justyna Kacała - dyrektor szkoły