Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
RODZICE     DOKUMENTY


14 września 2016 r. odbyło się zebranie wszystkich Klasowych Rad Rodziców,
w którym uczestniczyła także Dyrekcja Szkoły.
Podziękowano ustępującym członkom Rady Rodziców za wspaniałą współpracę
i przeprowadzono wybory do Prezydium.

Jego skład przedstawia się następująco: 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dorota Kaczmarek
Z-ca Przewodniczącej – Pan Andrzej Toczek

Skarbnik – Pani Iwona Lipinska
Sekretarz – Pani Monika Górnaś
Członkowie – Pani Grażyna Damska, Pani Beata Michna

 1. Rada Rodziców pragnie czynnie włączyć się w proces wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Wyraża chęć współpracy z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami i nauczycielami oraz deklaruje swoją pomoc przy organizowaniu różnych imprez szkolnych.

2. Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 40 zł od rodziny przez cały rok szkolny przyjmują wychowawcy klas. Można w 2 ratach.

3. Szanowni Rodzice! Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami, wpłaty wnoszone na rzecz Rady są także w dużej części zwracane dzieciom:  30% wpływu przeznacza sie bezpośrednio na potrzeby klasy (pikniki, imprezy klasowe, spotkania okolicznościowe, dopłaty do wyjazdów...). Im więcej klasowych wpłat Rodziców - tym więcej dany zespół zyskuje.


Szanowni Rodzice,

realizując w naszej szkole Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, której jednym w priorytetów jest edukacja na temat ochrony dzieci, pragniemy serdecznie zachęcić do udziału w szkoleniach dla rodziców.

Bieżąca oferta edukacyjna dostępna jest na stronach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w zakładce „oferta”. W bogatym wachlarzu proponowanych szkoleń znajdziecie Państwo informacje o spotkaniach i warsztatach na terenie naszego województwa, materiały edukacyjne, które mogą posłużyć do pracy w warunkach domowych, artykuły, bezpłatną przeglądarkę bezpiecznych stron internetowych i katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

www.fdds.pl


Serdeczne podziękowania

za okazane dobro naszej szkole  w roku szkolnym 2016/2017

składamy:

Pani

Joannie Koźbiał

za podarowanie krzewów do ogródka szkolnego

Za przygotowanie „Dnia Jabłka” w szkole:

  •  Państwu  Marioli i Adamowi Sulewskim

- za wykonanie baneru reklamowego szkolnego przedsięwzięcia,

  • Pani Barbarze Dőring

- za wykonanie liter i symboli jabłek ze styropianu,

  • Pani  Annie Szarmach, Państwu Ewie i  Markowi Birna,
    Państwu Wiolecie i Romanowi Glanert

- za dostarczenie jabłek, dzięki którym była możliwa wspólna konsumpcja.

Nadleśnictwu w Lubichowie

za przekazanie darowizny przeznaczonej
na zainstalowanie drewnianej wiaty dla uczniów

Za pomoc w organizacji  spotkania
z ks. Biskupem Wiesławem Śmiglem:

- p. Barbarze Dőring,

- p. Mirosławie Kwaśniewskiej,

- p. Hannie Pilackiej,

- p. Małgorzacie Zaborowskiej,

- p. Barbarze Łojewskiej,

- p. Robertowi Stemplewskiemu,

- p. Joannie Kleina,

- p. Dorocie Głodnej,

- p. Irenie Guzińskiej,

- p. Krystynie Muszyńskiej,

- p. Bogumile Fiałkowskiej

oraz chórowi szkolnemu i Kornelii Krysiak
z Maciejem Mokwą.

Firmie KOPLAS-LAS I OGRÓD

Pani Joannie Żywalewskiej

za przekazanie funduszy na dożywianie

uczniów naszej szkoły

Pani Bogumile Fiałkowskiej

za bezinteresowną pomoc

w porządkowaniu „małej szkoły”

Panu Janowi Kaszubowskiemu

za zorganizowanie darmowego przejazdu

dla naszych uczennic

na Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

(etap rejonowy – Tczew)

Nauczycielom i przyjaciołom szkoły

za „SZLACHETNY DAR SERCA”

przekazany na rzecz ucznia

w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Pani Małgorzacie Gołuńskiej-Michna

za bezinteresowną pomoc

w współorganizowaniu spotkania

przedświątecznego dla uczniów

Pani Małgorzacie Gołuńskiej-Michna

Państwu Sylwii i Piotrowi Mokwa

Panu Mirosławowi Rohde

za bezinteresowną pomoc

w organizacji stacji orszakowej

przy naszej szkole

z okazji

„Orszaku Trzech Króli”

Nadleśnictwu w Lubichowie

za podarowanie drukarki

dla kl. III c

Państwu

Alicji i Jackowi Pączek

za podarowanie szkole
gadżetów dotyczących bezpieczeństwa

Państwu

Ewie i Markowi Birna

za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczennic

na Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

(etap wojewódzki – Gdańsk)

Pani

Dorocie Kaczmarek

za podarowanie kwiatów na ciągi komunikacyjne
w budynku szkoły

przy ul. Dworcowej 15

Pani Grażynie Damskiej

i

Pani Sylwii Mokwa

za udział w konferencji Rad Rodziców

pt. „Trzy kroki ku dobrej relacji  z dzieckiem”

Pani Monice Górnaś

za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczniów do Gdańska

na Wojewódzki Konkurs  Przyrodniczy  

„Zdrowie ważna sprawa i życia podstawa”

Pani Dorocie Kaczmarek

za podarowanie kwiatów do obsadzenia przy szkole

Pani Radosławie Krysiak

 za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczennic
z XXXIV Wojewódzkiego Konkursu

Recytatorskiego Poezji Polskiej

(etap powiatowy– Starogard Gdański)

Pani Mireli Gosz

 za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczennic

na Międzyszkolny Konkurs Pieśni Maryjnych

w Wielkim Bukowcu

Panu Maciejowi Jodko

 za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczniów

na Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

w Starogardzie Gdańskim

 Panu Andrzejowi Toczek

 za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczniów

na Wojewódzki Konkurs Muzyczny

„Polska – moje miejsce, mój kraj”

w Gdańsku

Pani Anecie Nowaczyk

 za zorganizowanie bezpłatnego przejazdu
dla naszych uczniów

na Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej

w Jabłowie

Panu Jarosławowi Katkowskiemu

 za współfinansowanie medali

na piknik sportowy w ramach otwarcia

Gminnego Kompleksu Boisk w Lubichowie

Firmie „EURO-TOURS” Słupsk

Panu Damianowi Kosik

 za wszelkie okazane dobro na rzecz uczniów naszej szkoły

Państwu

Joannie i Zdzisławowi Żywalewskim

 za wsparcie finansowe dla uczniów naszej szkoły

Dyrekcja Szkoły

 


 

Podziękowania

za dobro okazane naszej szkole

 

w roku szkolnym 2015/2016