Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
UBEZPIECZENIE DZIECI
ROK SZKOLNY 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 koszt ubezpieczenia dziecka w zakresie NNW wynosi 33 zł. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe w okresie 365 dni począwszy od 01 września br. 24 godziny na dobę.

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez
AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu II ze składką 33 zł.
 
W zakresie ochrony znajdują się:
- Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (19 000 zł)
- Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu (15 000 zł)
- Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (15 000 zł)
- Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (30 zł / dzień)
- Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 500 zł)
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW (1 500 zł)
- Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego (1000 zł)
- Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)


- Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym – w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

- Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
- Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
- Szczegóły oferty: plik pdf – załącznik nr 1

Opiekun dedykowany dla Szkoły:
Imię i nazwisko
: Joanna Karczewska
Nr telefonu
:    604 055 358
E-mail:
jkarczewska@bezpieczny.pl

Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia

2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),

3.  kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

4.  kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

 

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1.  Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl

2.  Przesłać drogą listowną na adres:
     AXA TUiR S.A.
     ul. Chłodna 51
     00-867 Warszawa

Lub

uzupełnić informację on- line poprzez stronę AXA :

 https://axa.pl/centrum-klienta/wnioski-i-formularze-online/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl/UBEZPIECZENIE w roku szk. 2015/2016