Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY


Gif
Napisz do nas
© psplubichowo
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać  
z następujących zajęć dodatkowych:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmują język polski i matematykę. Uczęszczają na nie przede wszystkim uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
kl. IV - VI

rok szkolny 2016/2017

Lp.

Tematyka zajęć

Klasa

Prowadzący

Dzień

tygodnia

Godzina

Miejsce

/sala/

1.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

 

IV a

Beata Deptulska-Ambroziak

wtorek

1250 - 1335

13

2.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Mirosława Kwaśniewska

poniedziałek

1250-1335

8

3.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

IV b

Beata Deptulska-Ambroziak

wtorek

1250 - 1335

13

4.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Mirosława Kwaśniewska

poniedziałek

1250-1335

8

5.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

V a

Elżbieta Zgoda

piątek

1345 - 1430

3

6.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Justyna Adrych

czwartek

1250 - 1335

8

7.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

V b

Elżbieta Zgoda

piątek

1345 - 1430

3

8.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Justyna Adrych

czwartek

1250 - 1335

8

9.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

V c

Elżbieta Zgoda

środa

1250 - 1335

15

10.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Justyna Adrych

czwartek

1345 - 1430

8

11.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

VI a

Krzysztof Stawicki

poniedziałek

1435 - 1520

8

12.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Justyna Adrych

środa

1345 - 1430

8

13.

Zajęcia wyrównawcze

z j.polskiego

VI b

Beata Deptulska-Ambroziak

wtorek

1345 - 1430

13

14.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Justyna Adrych środa 1345 - 1430 8
  • Zmiana od 12.09.2016r.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

kl.I - III
rok szkolny 2016/2017

Lp.

Tematyka zajęć

Prowadzący

Dzień

tygodnia

Godzina

Miejsce

/sala/

1.

Zajęcia wyrównawcze

kl. I a, I b

Justyna Szarmach

piątek 1150 - 1235 M Sz

2.

Zajęcia wyrównawcze

kl. II a, II b, II c, II d

Justyna Sobolewska

 poniedziałek

1250 - 1335

30

3.

Zajęcia wyrównawcze

kl. III a, III c

Barbara Łojewska

 czwartek

1155 - 1240

7

4.

Zajęcia wyrównawcze

kl. III b, III d

Grażyna Czapiewska

 czwartek

1250 - 1335

7

W poniedziałek p. J. Sobolewska przyprowadza uczniów na zajęcia wyrównawcze do Dużej Szkoły

W czwartek p. J. Szarmach przyprowadza uczniów na zajęcia wyrównawcze do Dużej Szkoły

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych. Powinniśmy zabiegać o nie już od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie kiedy znajduje się ono pod wpływem zinstytucjonalizowanego oddziaływania, a więc szkoły. Uczniowie z zaburzeniami statyki ciała objęci są zajęciami z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W zajęciach  realizowanych wg programu autorskiego dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków lokalowych biorą udział dzieci po konsultacjach z pielęgniarką higieny szkolnej oraz według wskazań lekarzy.

Zajęcia prowadzi nauczyciel specjalista Paweł Jagodziński

  ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
W szkole odnowiono i zmodernizowano  gabinet terapii pedagogicznej, który wyposażany jest w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej: Beatę Paluchowską i Ewę Weltrowską.  
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne mają na celu pomoc uczniom, którzy mają problemy z poprawnym opanowaniem czytania i pisania.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia rewalidacyjne. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej.
Zajęcia prowadzą następujący nauczyciele specjaliści: Jolanta
  Michna, Maria Łojewska, Ewa Weltrowska oraz Sebastian Jach.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywa się terapia pedagogiczna. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź opinie wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach. Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez: stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży - jest to cel nadrzędny; stymulowanie                     i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki, eliminowanie niepowodzeń emocjonalno - społecznych i ich konsekwencji.

Zajęcia prowadzi nauczyciel specjalista pani Beata Paluchowska.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbywają się zajęcia logopedyczne.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy mają opinie bądź orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazujące na potrzebę udziału w takich zajęciach.
Cel zajęć logopedycznych to przede wszystkim kształtowanie mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.
Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści panie: Dorota Augustjańska i Elżbieta Zgoda.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SPOTKANIA POZALEKCYJNE DLA KLAS I-III

Zmiana od 30.01.2017

Lp. 

Nazwisko i imię nauczyciela

Prowadzone zadanie

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1

Kamińska Elwira

koło informatyczne

czwartek

1250-1335

PK

2

Kuśnierz Aleksandra

koło plastyczne

czwartek

1155-1240

31

53 Czapiewska Grażyna koło sportowe I-III wtorek 1250-1335 -

SPOTKANIA POZALEKCYJNE DLA KLAS IV-VI

Lp. 

Nazwisko i imię nauczyciela

Prowadzone zadanie

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1

Zaborowska Małgorzata

koło historyczne

wtorek

1345-1430

5

2

Pielak Michał

koło sportowe

poniedziałek

1345-1430

s.g

3

Zgoda Elżbieta koło polonistyczne środa 1345-1430 6

4

Pilacka Hanna

koło dziennikarskie

środa

1345-1430

biblioteka

5

Gołąbek Joanna

koło plastyczno-muzyczne kl. IV - VI

wtorek

1345-1430

3

6

Werra Maria

koło sportowe

czwartek

1345-1430

s.g

                  

 

SZKOLNY TEATRZYK "ISKIERKI"

Zapraszamy na naszego bloga


ZESPÓŁ "LUBICHOWSKIE KOCIEWIAKI"

lub.koc..jpg (42761 bytes)Nasza przygoda z gwarą rozpoczęła się w 1990 r. Początkowo nazywaliśmy się  "Wasze Klepy", gdyż swoją działalność ograniczaliśmy tylko do gadek kociewskich. Nasze zainteresowanie i fascynacja kulturą regionu szybko i sukcesywnie rozwijała się. Zespół rozrastał się liczebnie jak i wzbogacał swój repertuar. Już nie skupiamy się wyłącznie na gadkach, ale śpiewamy pieśni różnych kompozytorów kociewskich i posiadamy małą kapelę - akordeon, skrzypce, diabelskie skrzypce i burczybas. Wraz z rozwojem repertuaru zmieniliśmy nazwę na "Lubichowskie Kociewiaki".

Zapraszamy na stronę internetową naszego zespołu
http://kociewiaki.republika.pl